วันอาทิตย์, 06 ตุลาคม 2556 00:00

วิธีทำสายอากาศแสวงเครื่อง

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ในการปฏิบัติภารกิจทางทหาร มีความจำเป็นต้องดำรงการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา เมื่อสายอากาศวิทยุเกิดการชำรุดเสียหาย หรือประสิทธิภาพการรับ-ส่งด้อยลง ผู้ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ และสามารถซ่อมแซม หรือสร้างสายอากาศแสวงเครื่องเพื่อใช้งานแบบเร่งด่วน (EXPEDIENT ANTENNA)   ขึ้นมาใหม่ได้ เพื่อเสริมทดแทนและเพิ่มระยะการติดต่อสื่อสารของวิทยุของตนให้ดีขึ้น

 

 

ความยาวของสายอากาศ (ANTENNA LENGTH)

         การที่จะทำเสาอากาศแบบแสวงเครื่องให้สามารถ รับ – ส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องรู้ความยาวคลื่นของความถี่ที่จะใช้เพื่อนำมาหาความยาวของสายอากาศที่เหมาะสม โดยใช้สูตร ดังนี้


         สูตรหาความยาวของสายอากาศเป็นฟุต ๑/๔ ความยาวคลื่น คือ ๒๓๔ (ตัวเลขคงที่) หารด้วยความถี่ที่ใช้งาน (เป็นเมกะเฮิรตซ์)

         ตัวอย่างเช่น ๒๓๔ ¸ ๗๐ = ๓.๓๔ โดยตัดสายอากาศ (สายโทรศัพท์ WD – ๑/TT) ยาว ๓ ฟุต ๓.๖ นิ้ว

 

สายอากาศเร่งด่วน แบบ ๒๙๒

         สายอากาศเร่งด่วน แบบ ๒๙๒ ทำขึ้นเพื่อใช้ในป่าและในพื้นที่โดยเฉพาะ การกระจายคลื่นแบบรอบตัว

 

วิธีการทำ

๑. ใช้สาย WD-1/TT หรือสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง ตัดให้ได้ความยาว ๑/๔ คลื่น ของความถี่ที่ใช้ เพิ่มพิเศษอีก ๖ นิ้วสำหรับปลอกปลายสาย

๒. ตัดออกมา ๔ เส้น (๑ เส้นเป็นสายอากาศ,๓เส้นเป็นสายดินลอย) (A)

๓. ตัดกิ่งไม้แห้ง ๓ กิ่ง ขนาดนิ้วมือความยาวใกล้เคียงกัน ประกอบกิ่งไม้เป็นรูปสามเหลี่ยม มัดส่วนปลายติดกัน ผูกฉนวนไว้ที่มุมทั้ง ๓ สาย (B)

๔. สายโทรศัพท์ WD-๑/TT ทั้ง ๓ เส้น ปอกฉนวนปลายสายออกปลายละ ๓ นิ้ว แล้วปิดปลายสายทองแดงเป็นเกลียวรวมกัน ต่อเข้ากับฉนวน ๓ ตัว ที่มุมของสามเหลี่ยมฉนวนละ ๑ เส้น พันให้แน่น (C) ปลายหนึ่งของทั้ง ๓ สาย บิดรวมกันเป็นเกลียว พันเข้ากับฉนวน ตรงปลายฉนวนด้านล่าง สาย ๓ เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นสายดินลอย

๕. สายโทรศัพท์ WD-๑/TT ที่เหลืออีก ๑ เส้น ที่ปอกปลายสายออกแล้ว ปลายหนึ่งพันเข้ากับฉนวน C ทางปลายฉนวนด้านบน อีกปลายที่เหลือพันเข้ากับฉนวน D ในรูป ทางปลายล่างของฉนวน ส่วนปลายด้านบนของฉนวน D ผูกด้วยเชือกที่มีความยาวพอ ผูกแขวนกับกิ่งไม้ห้อยลงมาเป็นสายชัก พวงสายอากาศขึ้นไปแขวนอยู่ได้

๖. ใช้สายนำสัญญาณ RG-๕๘ มีความยาวจากความสูงของพวงสายอากาศที่จะแขวนลงมาถึงที่ตัวเครื่องรับ-ส่ง ไม่เกิน ๑๕ เมตร เข้าขั้ว ANT ของเครื่องรับ – ส่ง ดังรูป

 


สายอากาศเร่งด่วน แบบคอลลิเนียร์ ไดโฟล

เป็นสายอากาศตระกูลไดโพล กระจายคลื่นแบบบังคับทิศทาง สร้างง่าย ใช้งานสะดวก

 

 

วิธีทำ

๑. ตัดสายโทรศัทพ์ WD-๑/TT ความยาว ๑/๔ คลื่น ของความถี่ที่ใช้ จำนวน ๒ เส้น ใช้เป็น director หรือตัวแพร่กระจายคลื่น และตัดอีก ๑ เส้น ให้ได้ความยาวที่มากกว่า ๒ เส้นรวมกัน เพื่อเป็น reflector หรือตัวสะท้อนคลื่น

๒. สายโทรศัทพ์ WD-๑/TT จำนวน ๒ เส้น ผูกไว้กับฉนวนแต่ละด้าน นำสายนำสัญญาณ RG-๕๘ โดยแยกสายกราวด์ต่อกับสายโทรศัพท์เส้นล่าง และสายอินเนอร์เส้นในต่อกับสายโทรศัพท์เส้นบน สายนำสัญญาณ RG-๕๘ อีกด้านเข้าขั้ว ANT ของเครื่องรับ – ส่ง

๓. ขึงสายโทรศัทพ์ WD-๑/TT อีก ๑ เส้น เป็น reflector (ตัวสะท้อนคลื่น) ไว้ด้านหลังทิศทางที่ต้องการส่ง โดยมีระยะห่างจาก director ที่ ๑/๔ คลื่น

 

 

ความถี่ใช้งาน

ความยาวสายอากาศ

๓๐

๗ ฟุต ๑๐ นิ้ว

๓๒

๗ ฟุต ๔ นิ้ว

๓๔

๖ ฟุต ๑๑ นิ้ว

๓๖

๖ ฟุต ๖   นิ้ว

๓๘

๖ ฟุต ๒ นิ้ว

๔๐

๕ ฟุต ๑๐ นิ้ว

๔๓

๕ ฟุต ๕ นิ้ว

๔๖

๕ ฟุต ๑ นิ้ว

๔๙

๔ ฟุต ๙ นิ้ว

๕๒

๔ ฟุต ๖ นิ้ว

๕๕

๔ ฟุต ๓ นิ้ว

๕๘

๔ ฟุต ๐ นิ้ว

๖๑

๓ ฟุต ๑๐ นิ้ว

๖๔

๓ ฟุต ๘ นิ้ว

๖๘

๓ ฟุต ๕ นิ้ว

๗๒

๓ ฟุต ๓ นิ้ว

๗๖

๓ ฟุต ๑ นิ้ว

 

 

                ตารางอ้างอิงความถี่ใช้งาน : ความยาวสายอากาศ

 

 

การแก้ไขข้อขัดข้องขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยุทางทหาร (BASIC OPERATOR TROUBLESHOOTING FORMILITARY TYPES RADIOS)

 

เหตุขัดข้อง

           ไม่สามารถติต่อกับสถานีวิทยุ ตามความถี่ที่ตั้งไว้ ได้ยินเสียงหวีดแหลมในขณะส่งข่าว

           สาเหตุอาจเกิดจาก

             . วิทยุบกพร่อง

             . วิทยุตั้งอยู่ในที่อับ หรือต่ำ

             . ระยะห่างเกินไป

           การแก้ไข

             . ปฏิบัติดังนี้

                 () หมุนปุ่มตั้งความถี่ทั้ง MC และ KC ไปมา และเปลี่ยนสวิตช์แบนด์สูง-ต่ำ - ครั้ง

                 () ทดลองเปลี่ยนความถี่

             . ย้ายที่ตั้งวิทยุ

             . ติดตั้งเสาอากาศด้านยาว AT-271

             . ทำสายอากาศเร่งด่วน

 

--------------------------

 

ตราบใดที่สัญญาณรับ-ส่งถึง นั่นคือความสำเร็จ

 

หากมีปัญหาข้อขัดข้อง สอบถามข้อมูลได้โดยตรง

จ.ส.อ.สมพงษ์ จินดา มือถือ ๐๘๑-๐๒๘๐๖๕๗

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : armyhosting.com

 

 

 

 

Read 42570 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Map to Us